Trainer der Abteilung Allkampf-Jitsu

berndfrebel

 

Bernd Frebel

Begründer und Cheftrainer Allkampfsystem

3. Dan Allkampf-Jitsu.
1. Dan Taekwon-Do ETF

 

 

 

 

 

 

Sven Seifert

Sven Seifert

1. Dan Allkampf-Jitsu.

(Trainer Allkampfsystem)

(Trainer Allkampf-Jitsu)

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Kahl

1. Dan Allkampf-Jitsu.

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Heier

(Trainer Allkampf-Jitsu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilian Frebel

 

2. Grad Allkampf-Jitsu.

(Trainer Allkamfsystem Jugend)


 

 

 

 

 

 

Dominic Semm

 

6. Grad Allkampf-Jitsu.

(Übungsleiter Allkampfsystem Jugend)